Is biologisch vlees beter voor het milieu?

Ja, de biologische veehouderij houdt in grote mate rekening met het milieu. Het voer wordt niet besproeid met chemische middelen. Dit beperkt de hoeveelheid zware metalen in de grond. Het aantal dieren dat gehouden mag worden is ook beperkt. Hierdoor blijft de hoeveelheid mest ingedamd. Veehouders kiezen er vaak voor de mest in te zetten voor het kweken van voedergewassen. Mestoverschot is dus niet aan de orde. Dit maakt dat de hoeveelheid methaan en stikstofdioxide (broeikasgas) die vrijkomt uit mest laag blijft. Ook komt er bij biologisch vlees weinig transport kijken. Dit beperk eveneens de uitstoot van gassen.

Hoe biologisch is biologisch?

Vlees mag en kan niet zomaar biologisch genoemd worden. Hier zijn keurmerken voor die aantonen dat het echt om biologisch vlees gaat. In de winkel is biologisch vlees te herkennen aan het “groene blaadje”. Dit is een Europees keurmerk dat streng gecontroleerd wordt. Naast het feit dat biologisch vlees en andere producten beter zijn voor het milieu speelt ook het welzijn van dieren een belangrijke rol. Dieren die biologisch gehouden worden hebben namelijk betere levensomstandigheden dan dieren in de vee-industrie. Ze beschikken over meer leefruimte en mogen naar buiten.

Waar is biologisch vlees te koop?

Biologisch vlees is te koop in vrijwel iedere supermarkt. U kunt de keurmerken op de verpakking checken om te kijken waar het allemaal aan voldoet. Zo is er ook een EKO keurmerk en Beter Leven keurmerk. Bent u op zoek naar een gezond en biologisch alternatief voor vlees? Maak kennis met het assortiment van Vegafit. Bij ons kunt u terecht voor een ruim assortiment alternatieven voor vlees. Al onze producten zijn gemaakt op basis van tarwe-eiwit of soja-eiwit. Klikt hier om ons aanbod te bekijken.


Neem contact met ons op

Gemakkelijk & snel antwoord